Piekļūstams saturs

Fonta izmērs

Kontrasts

Par risku sadales rīku

 

Lai paaugstinātu sabiedrības zināšanu līmeni PPP jomā un palielinātu FEA izstrādes standartizāciju, CFLA ir izstrādājusi Publiskās un privātās partnerības projektu risku sadales un izvērtēšanas tīmekļvietni jeb PPP risku rīku, kas balstīts uz bezpeļņas organizācijas “Globālās infrastruktūras centrs” (GI Hub), ko izveidojusi 20 attīstītāko valstu ekonomiku finanšu ministru un Centrālo banku vadītāju grupa (G20), izstrādātu rīku un kas pielāgots Eiropas PPP kompetences centra jeb EPEC un Eurostat vadlīnijām, lai projektu varētu strukturēt tā, lai tas būtu ārpus valsts un pašvaldības budžeta saistībām. PPP risku rīks ir ceļvedis Publiskajam partnerim, lemjot par atbilstošu projekta risku sadali PPP projektā, kā arī par iespējamiem riska mazināšanas pasākumiem. PPP risku rīks piedāvātā tipveida risinājumus risku izvērtēšanai un sadalīšanai starp Publisko un Privāto partneri 16 risku tēmās piecos infrastruktūras veidos  (nākotnē tiek plānots papildināt arī ar citiem infrastruktūras veidiem):

1) Sociālie mājokļi un īres mājas;

2) Skolas un bērnudārzi;

3) Slimnīcu infrastruktūra;

4) Sporta un rehabilitācijas kompleksi;

5) Ielu apgaismojums.

Riski aprakstīti, ņemot vērā Eurostat un EPEC 2016. gada vadlīnijas “Publisko un privāto partnerību statistiskās uzskaites rokasgrāmata”, tādejādi atvieglojot ārpus budžeta bilances projektu veidošanu. PPP risku rīks ir izmantojams projekta plānošanai, izstrādājot FEA, kā arī PPP dokumentācijas (PPP līguma un iepirkuma nolikuma) izstrādes gaitā. Rezultātu var pielāgot konkrētajam projektam un lejupielādēt un integrēt FEA, tādejādi atvieglojot FEA izstrādi Publiskajam partnerim.

Šajā PPP risku rīkā ir ietverts indikatīvs, bet ne izsmeļošs galveno risku saraksts, kas parasti jāņem vērā PPP projektos, un to tipiskais sadalījums starp Publisko partneri un Privāto partneri. To var izmantot kā sākumpunktu, lai izprastu riska sadales jautājumus, kas parasti rodas PPP projektos, un izstrādātu individuālu riska matricu attiecīgajam projektam. Projekta individuālie apstākļi ietekmēs atbilstošu līguma riska sadalījumu, un var rasties papildu riski, kas jāņem vērā.

Pielāgot sīkdatņu izvēli